اسلایدشو

ميخواهيم درباره نحوه مطالعه درسهاي اختصاصي گروه آزمايشي مختلف صحبت کنيم. در اين مقاله قصد داريم تا از گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و درس رياضي، يعني مهمترين درس اين گروه، صحبت کنيم. درس رياضي در اين گروه، مباحث بسيار گسترده و مهمي را شامل ميشود که بيشترين ضريب را دارد و در بالا و پايين شدن تراز نمره داوطلبان خيلي مؤثر است. حجم بسيار زياد، تنوع درس رياضي و ضريب بالاي آن براي اين گروه، از عواملي هستند که باعث ميشود تا داوطلبان در اين درس با رقابت سختي مواجه شوند؛ به علاوه بايد بدانيد که حتي اگر هم بدون توجه به رياضي از سد کنکور بگذريد، در بسياري از رشتهها، چند واحد رياضي وجود دارد و ممکن است که شما به خاطر ضعيف بودن در اين درس در دانشگاه با مشکلات زيادي روبرو شويد؛ پس اگر از داوطلبان عزيز گروه آزمايشي علوم رياضي و فني هستيد و در مطالعه برخي از مباحث اين درس يا همه آن مباحث، مشکل داريد اين مقاله را بخوبي مطالعه کنيد تا بتوانيد به آساني از پس رياضي در کنکور اين گروه برآييد. رياضي را بايد بر مبناي سه اصل يادگيري، تمرين و مرور قرار دهيم که در ادامه به هر يک از اين موارد ميپردازيم:

1-     يادگيري

اولين مرحله از مطالعه، يادگيري است که مي‏توان گفت مهمترين اصل آن است؛ زيرا تا رياضي را درست و مفهومي ياد نگيريم، نمي‏توانيم به سؤالات اين درس بخوبي پاسخ دهيم؛ پس بايد از تمام ابزارهاي موجود براي يادگيري استفاده کنيم. ابزارهاي يادگيري اين درس عبارتند از: کلاس، جزوه و کتاب درسي. شما داوطلب عزيز بايد در کلاس به دقت درس را از دبير بياموزيد و سپس در همان روز، مبحث تدريسشده را از جزوه مطالعه کرده و مثال‏ها را مجدداً حل کنيد. هيچگاه فرمولها را حفظ نکنيد؛ زيرا بزودي آنها را فراموش ميکنيد. تازه اگر هم فراموش نکنيد، نميتوانيد در حل تستها از آنها استفاده کنيد؛ چون فقط آنها را حفظ کردهايد و نميدانيد که در کجا کاربرد دارند. بعد از خواندن جزوه، نوبت به مطالعه‏ کتاب درسي مي‏رسد که بايد خط به خط آن را بخوانيد و تمام مثال‏ها و تمرين‏هاي حلشده و حلنشده آن را حل کنيد. حتماً توجه داشته باشيد که تعدادي از تست‏هاي آزمون سراسري، عيناً از مثال‏ها، تمرين‏ها و نکات متن درس مطرح مي‏شود. براي حل سؤالات رياضي، تنها ياد گرفتن نکات، قضيه‏ها و فرمول‏ها کافي نيست؛ بلکه بايد علاوه بر يادگيري و فهميدن، آنها را نيز به خاطر بسپاريد؛ زيرا در جلسه‏ آزمون، نه کتاب داريم و نه جزوه. در ادامه‏ مرحله يادگيري، لازم است که تعدادي از تستها را به طور آموزشي از مبحثي که مطالعه کرديد، حل کنيد. در حل تست به طور آموزشي، زمان تست زدن مهم نيست؛ بلکه يادگيري تمام نکات تست و بهکارگيري مطالب مطالعهشده در حل تست، مهم است. هنگام حل تست آموزشي مي‏توانيد از جزوه يا کتاب درسي يا حتي پاسخ تشريحي تست کمک بگيريد. تعداد تست‏هاي آموزشي بايد به اندازه‏اي باشد که تمام مطالب درسي در آن مبحث را پوشش دهد. پس از حل تست‏هاي آموزشي، نوبت خلاصه‏نويسي است. مباحثي را که مطالعه و چند تست آموزشي از آن حل کردهايد، خلاصه‏نويسي کنيد. سعي کنيد که در خلاصه‏نويسي، تمام مطالب و نکات مهم را يادداشت کنيد. با پايان خلاصه‏نويسي، مبحث مطالعهشده‏ مرحله‏ اول مطالعه که يادگيري است به پايان مي‏رسد.

2-     تمرين

اکنون که درس را خوب ياد گرفته و خلاصه‏نويسي کردهايد، بايد براي تثبيت مطالب و نکات درسي و تسلط بر آنها و نيز بالا رفتن سرعت تست‏زني، تست تمرين کنيد. تست‏هايي را که حل نکرده يا غلط حل کردهايد، حتماً علامت‏گذاري کنيد؛ زيرا در اين تست‏ها ضعف داريد و بايد آنها را برطرف کنيد. چون حجم مطالب درسي و تنوع آنها زياد است، نبايد تعداد تست‏هاي تمريني به قدري زياد باشد که از مباحث ديگر عقب بيفتيد. بايد تست را دقيقاً و متناسب با حجم مبحث و موضوع مطالعهشده انتخاب کنيد. اگر مبحثي را به طور کامل نخواندهايد، به حل تست‏هاي تمريني نپردازيد. تعداد تستهاي تمريني بايد به مقداري باشد که تمام نکات ريز و درشت مبحث مورد نظر را پوشش دهد. البته اين موضوع به يادگيري شما نيز بستگي دارد. ميتوانيد متناسب با هر تستي که از يک مبحث در آزمون سراسري مطرح مي‏شود، حداقل پنجاه تست را به طور تمريني حل کنيد. در انتخاب تست‏هاي تمريني، اولويت با تست‏هاي کنکورهاي سال‏هاي گذشته است؛ چون هم استاندارد هستند و هم تمام مطالب درسي را پوشش مي‏دهند.

     در هنگام تمرين، کنار هر کدام از سؤالات که نتوانسته بوديد هيچ راه حلي را براي آنها ارايه دهيد؛ علامت منفي و کنار سؤالاتي که به صورت کامل حل کرده، ولي به پاسخ غلط رسيدهايد، علامت ضربدر و کنار سؤالاتي که نصف راه حل را رفته، ولي بالاخره به هيچ کدام از گزينهها نرسيدهايد، علامت مثبت بگذاريد و کنار سؤالاتي که با راه حل درست به پاسخ درست رسيدهايد، هيچ علامتي نگذاريد. اين کار به درد دوره کردن مفيد و سريع، يعني در دور دوم که شما خواستيد اين تستها را دوباره  حل کنيد، ميخورد، زيرا شما بدون صرف وقت اضافي به حل تستهاي علامت دار ميپردازيد و دوباره همان کار را تکرار ميکنيد. با اين شيوه خواندن و تست زدن، نه نيازي به حفظ کردن فرمولها و نکات تستها خواهيد داشت و نه احساس  خواهيد کرد که آن تستها و نکاتشان را پس از مدتي فراموش کردهايد.

3-     مرور

چون حجم مطالب در درس رياضي زياد است، ممکن است بعضي از مطالبي را که قبلاً مطالعه کردهايد، فراموش کنيد. در اين صورت بايد در فواصل معين، مطالب را مرور و دوره کنيد. در اين مرحله از مطالعه مي‏توانيد هم از جزوه و هم از خلاصه‏نويسي‏ها استفاده کنيد. پس از خواندن آ‏نها و يادآوري نکات، بهتر است که به سراغ تست‏هاي علامت‏گذاريشده برويد و آنهايي را که قبلاً اشکال داشتيد، مجدداً حل کنيد، و اگر زمان داشتيد، تعدادي تست جديد از آن مبحث را نيز حل کنيد. هر اندازه که بتوانيد تعداد دفعات مرور را بيشتر کنيد، آماده‏تر ميشويد و حضور ذهن بالاتري براي حل سؤالات تستي پيدا مي‏کنيد. 

حالا که راه و روشهاي مطالعه کلي درس رياضي را بيان کرديم، درباره نحوه مطالعه بخشهاي مختلف اين درس نيز توضيحاتي ارايه ميدهيم. همان طور که ميدانيد، سؤالات درس رياضيات در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني به اين بخشها تقسيم ميشود: 1- حساب و ديفرانسيل، 2- رياضيات پايه، 3- رياضيات گسسته، 4- هندسه تحليلي و جبر خطي.

 الف- حساب ديفرانسيل

 حساب ديفرانسيل به علت دارا بودن بيشترين درصد پرسشهاي رياضي از اهميت ويژهاي برخوردار است. تقريباً 35 درصد پرسشهاي رياضيات در آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم رياضي و فني از مباحث اين درس مطرح ميشود.

 ب- رياضيات پايه

 رياضيات پايه شامل رياضيات پايه اول، دوم و سوم دبيرستان است. مطالب اين دروس، پايه و اساس رياضيات را شکل ميدهند و درک و فهم آن، کمک بسيار زيادي در يادگيري بهتر دروس پيش دانشگاهي ميکند؛ پس فهم رياضيات بايد از پايه مورد توجه بسيار زيادي قرار گيرد. اگر دانشآموز سال سوم هستيد و اين مطلب را ميخوانيد، از همين حالا حساب جداگانهاي براي درس حسابان باز کنيد تا در سال آينده با درس حساب ديفرانسيل مشکلي نداشته و بتوانيد در آن پيشرفت خوبي داشته باشيد. در اين درس سعي کنيد که پيوستگي مطالب را حفظ کنيد. ابتدا از بحث مثلثات شروع و سعي کنيد که تمام نکات و فرمولهاي مربوط به آن را ياد بگيريد؛ چون مثلثات در تمام مباحث بعدي کاربرد دارد، و مباحث تابع، حد، پيوستگي، مشتق و انتگرال را پس از آن بخوانيد. در اين درس تا ميتوانيد به عنوان تمرين تست بزنيد و حتماً مرور درسها و تستها را در برنامه خود قرار دهيد. 

پ- رياضيات گسسته

 رياضيات گسسته شامل مطالبي جالب و متنوع و در عين حال متفاوت از آن چيزي است که تاکنون در رياضيات ارايه شده است. پيش از مطالعه فصول، احتمال و ترکيبات در کتاب گسسته، حتماً به کتاب جبر و احتمال مراجعه کنيد؛ زيرا در کتاب گسسته، به مطالب پايهاي اشارهاي نشده و تنها به ادامه آنها پرداخته شده است. پيشنهاد ميشود قبل از اينکه به سراغ تستها برويد، حتماً تعدادي مسايل تشريحي حل کنيد. به علت گستردگي موضوعات اين کتاب در آزمون سراسري، در اکثر سالها، قالبهاي مشخصي در طراحي سؤالات در نظر گرفته شده است؛ بدين معنا که ساختار سؤالات در سالهاي مختلف شبيه به هم است؛ از اين رو، حل سؤالات کنکور سالهاي گذشته اهميت ويژه اي دارد و علاوه بر آشنا کردن شما با ساختار سؤالات، شيوه مطالعه شما را نيز اصلاح ميکند. 

ت- هندسه تحليلي و جبر خطي

اين دروس، حدود 20 درصد پرسشهاي کنکور را به خود اختصاص ميدهد. در اين ميان، 60 درصد پرسشها از هندسه تحليلي و جبرخطي و مابقي از هندسه 1 و 2 و هندسه فضايي است. براي نتيجهگيري بهتر در هندسه 1و2 (بخصوص بخش فضايي هندسه2) فهرستي از قضايا و صورت تمرينات مهم کتاب درسي را تهيه و آن را در دراز مدت، چندين مرتبه مرور کنيد. از اين طريق، شما در حل تستها تبحر کافي را به دست خواهيد آورد. معمولاً تست هاي هندسه تحليلي در يک قالب مشخص بوده و برخي از تستهاي آن وقتگير هستند؛ پس دقت کنيد که تنها درصورت داشتن وقت کافي بايد به حل آنها بپردازيد.

در مطالعه رياضيات حتماً به نکات زير توجه داشته باشيد:

1-     شما نميتوانيد رياضيات را فقط با خواندن و گوش دادن ياد بگيريد. قسمت زيادي از يادگيري رياضيات به تمرين کردن زياد بستگي دارد. ياد گرفتن چگونگي استفاده از فرمولها و روشها نيز بسيار مهم است.

2- رياضيات، يک موضوع زنجيرهاي است و مطلبي که در يک روز معيّن درس داده ميشود، بر اساس آموختههاي روزهاي قبل است؛ پس سعي کنيد که تمام مطالب را بخوبي و در زمان لازم ياد بگيريد.

3- فرمولها و روشهاي بسيار زيادي در رياضيات وجود دارد. سعي کنيد که بر روشهاي کليدي مسلط شويد. اين کار، ميزان اطلاعاتي را که بايد براي حل مسايل به خاطر بسپاريد، کاهش خواهد داد.

4- وقتي روشي را براي حل يک مساله ياد گرفتيد، در بيشتر موارد، دقيقاً همان روش براي حل ديگر مسايل هم ميتواند استفاده شود. وقتي با مساله جديدي روبرو ميشويد، سعي کنيد که آموختههاي قبلي خود را در حل مساله جديد به کار ببريد.

5- فرهنگ لغات رياضي را ياد بگيريد. اغلب کلمهاي که در رياضي مورد استفاده قرار ميگيرد، وقتي در مبحثي غير از رياضي مورد استفاده قرار ميگيرد، معناي متفاوتي ميدهد. کلمات و اصطلاحات جديد رياضي و معناي رياضي آنها را در قسمتهاي خاصي از دفتر خود وارد کنيد.

6-براي يادگيري بهتر رياضيات، حتماً از ابتداي دبيرستان شروع کنيد؛ زيرا رياضي از جمله درسهايي است که مطالبش به صورت زنجيرهوار به هم وصل است و دانستن مطالب قبلي، نقش مهمي در يادگيري مطالب بعدي دارد.

 

7- کتابهاي درسي رياضي دبيرستان، بسيار مهمند؛ پس سعي کنيد که ابتدا کتابها را مطالعه کنيد و سپس به سراغ جزوه و ساير ابزارهاي کمک آموزشي برويد.

شماره تماس جهت مشاوره رایگان کنکور : 09127523889

آزمون برتر مهندس مسعودی استاد انتشارات گیلنا درس خواندن آسان است طعم مطالعه طعم مطالعه با لذت مشاوره نحصیلی رایگان مشاوره کنکور مقالات کنکور مقالات کنکوری کنکور کنکور آسان است کنکور اسان کنکور اسان است کنکور برتر کنکور نیوز کنکورآسان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات
چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ بزنیم

چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ یکی از دغدغه های داوطلبان کنکوری در گروه های آزمایشی ریاضی و تجربی درس فیزیک میباشد درسی استدلالی و نیز محاسباتی که اکثر دانش آموزان از آن هراس دارند و معمولا درصد پایینی در آن کسب میکنند. اما نکاتی ساده و کاربردی وجود دارد …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم ) نکات طلایی مطالعه برای کنکور – بهترین روش نشستن برای درس خواندن یکی دیگر از نکات مطالعه برای کنکور، بهترین روش نشستن برای درس خواندن می باشد. نشستن صحیح هنگام مطالعه برای همه داوطلبان به ویژه افرادی که زیاد مطالعه می …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم ) کیفیت هوای تنفسی: کیفیت هوای تنفسی مکان مطالعه برای کنکور، هم از نظر ایجاد نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات کسالت خیلی مهم است. تنفس در اتاق در بسته که هوا به قدر کافی در آنجا وجود ندارد، باعث …

تماس تلفنی