اسلایدشو
وقتي شما تلاش مي کنيد مطالب و مفاهيمي را ياد بگيريد و براي بحث در کلاس و امتحانات آماده شويد، گروه درسي مي تواند مفيد باشد. پس ادامه مقاله را بخوانيد تا ياد بگيريد چگونه يک گروه درسي تشکيل دهيد و با خصوصيات يک گروه درسي موفق آشنا شويد. نهايتاً هم در مورد تله هاي يک گروه درسي مطالبي ياد خواهيد گرفت.

مزاياي يک گروه درسي :

يک گروه درسي از راه هاي مختلفي مي تواند سودمند باشد. در ادامه مهم ترين مزيت ها آمده است.
1- وقتي شما ببينيد که انگيزه تان براي مطالعه دارد سقوط مي کند، يک گروه پشتيبان مي تواند دست شما را بگيرد. ديگر اعضاي گروه مي توانند منبعي براي تشويق باشند.
2- شايد شما براي پرسيدن سوال در کلاس اکراه داشته باشيد. شما خواهيد ديد که انجام اين کار در يک گروه کوچکتر، آسان تر خواهد بود.
3- احتمال دارد که شما بيشتر درگير بحث هاي درسي بشويد چرا که اعضاي گروه به مشارکت و حضور شما تکيه مي کنند. شما نمي خواهيد آنها را مأيوس کنيد.
4- اعضاي گروه به مطالب و نظريات در حين جلسات مطالعه گوش مي دهند و در مورد آنها بحث مي کنند. چنين فعاليت هايي به توانايي يادگيري شما يک توانايي شنيداري خوبي هم اضافه مي کند.
5- احتمالاً يک نفر يا بيش از يک نفر از اعضاي گروه چيزهايي را که شما نمي فهميد، مي فهمند. ممکن است آن ها به مفاهيمي برسند که شما هرگز متوجه نشده ايد.
6- شما مي توانيد عادت هاي جديد و ارزشمند مطالعه اي جديدي را از ديگر اعضاي گروه ياد بگيريد.
7- شما مي توانيد جزوه هاي کلاسي تان را با ديگر اعضاي گروه مقايسه کنيد آنها را واضح و روشن کنيد و کمبودها و نقصان هاي آنها را برطرف کنيد.
8- ياددادن و توضيح مطالب و مفاهيم براي ديگر اعضاي گروه، به شما در تقويت تسلط تان بر مطالب و مفاهيم کمک مي کند.
9- اجازه دهيد واقع بين باشيم، مطالعه برخي مواقع مي تواند کسل کننده باشد. همراهي با ديگر اعضاي گروه مي تواند مطالعه را لذت بخش کند.

آغاز کار يک گروه مطالعه :

گروه هاي درسي (مطالعه اي) ناگهاني پيدا نمي شوند، در ادامه کارهاي که بايد براي برپاکردن گروه هاي مطالعه اي انجام دهيد آمده است:
1- آشنايي با همکلاسي تان از طريق صحبت با آنها، قبل از کلاس ها، در حين زنگ هاي تفريح و پس از کلاس را شروع کنيد. وقتي که يک همکلاسي را براي پيوستن به گروه مطالعه اي تان انتخاب کرديد، بايد بتوانيد به همه ي سوالات زير پاسخ بله دهيد:
آيا اين همکلاسي براي عملکرد خوب، انگيزه دارد؟
آيا اين همکلاسي، مطالب را مي فهمد؟
آيا اين همکلاسي، قابل اطمينان است؟
آيا اين همکلاسي، مي تواند نظريات ديگران را تحمل کند؟
آيا شما تمايل به کار کردن با اين همکلاسي را داريد؟
2- از چنين همکلاسي هايي به تعداد کافي دعوت کنيد تا با شما در يک گروه درسي کار کنند و اين کار را ادامه دهيد تا يک گروه درسي از 3 تا 5 نفر تشکيل دهيد. يک گروه بزرگتر به اعضا اجازه مي دهد که از مسئوليت شانه خالي کنند، به دسته هاي کوچکتر تقسيم شوند و اداره گروه را به چيزي فراتر از يک موضوع آموزشي تبديل کنند و مسير گروه را به انحراف ببرند.
3- تصميم بگيريد هر چند وقت يکبار و هر بار به چه مدت با هم جلسه داشته باشيد. ديدار با يکديگر به صورت 2 يا 3 بار در هفته احتمالاً بهترين گزينه است اگر جلسات درسي طولاني مدت را برنامه ريزي مي کنيد، حتماً بايد وقت هاي استراحت هم در نظر بگيريد. جلسه ي درسي از 60 تا 90 معمولاً بهترين حالت است.
4- معين کنيد که کجا با هم جلسه داشته باشيد. مکان جلسه اي را انتخاب کنيد که برايتان قابل دسترسي باشد و از اختلالات و حواسپرتي، آزاد باشد. هر کلاس مدرسه خالي يا اتاق گروه هاي درسي در کتابخانه از مکان هاي ممکن است.
5- اهداف گروه درسي را معين کنيد. اهداف مي تواند شامل مقايسه و به روز کردن جزوه ها، بحث درباره ي متون و آمادگي براي امتحان باشد.
6- مدير و مسئول اولين جلسه مطالعه اي را مشخص کنيد. همچنين مشخص کنيد که مدير هر جلسه يک نفر ثابت باشد يا به صورت چرخشي عوض شود. مسئول يک جلسه درسي، بايد مسئول دستيابي به اهداف جلسه درسي در هر جلسه باشد.
7- کارهايي که بايد در طي جلسه اول انجام دهيد و مسئوليت هاي هر يک از اعضاي گروه را براي آن جلسه به صورت واضح روشن کنيد.
8- ليستي از همه ي اعضاي گروه ايجاد کنيد که شامل نام، تلفن آنها باشد. بايد همه ي اعضاي گروه اين ليست را داشته باشند و هر وقت که لازم شد آن را به روز کنند.

خصوصيات يک گروه درسي موفق :

به محض اين که کارتان را شروع کرديد، يک گروه درسي بايد خصوصياتي که در ادامه مي آيد را داشته باشد تا موفق باشد:
1- هر کدام از اعضاي گروه در بحث ها شرکت مي کند.
2- اعضاي گروه به صورت فعالانه بدون آن که حرف همديگر را قطع کنند، به هم ديگر گوش مي دهند. در يک زمان فقط يک نفر از اعضاي گروه صحبت مي کند.
3- وقتي که يک مشکلي براي يکي از اعضاي گروه پيش مي آيد، ديگر اعضاي گروه با هم همکاري مي کنند تا آن مسئله و سوال را حل کنند.
4- اعضاي گروه آماده هستند و آماده براي کار کردن در کنار هم جمع مي شوند.
5- اعضاي گروه باتوجه به کارهايي که براي يک جلسه شان تنظيم شده است، به کارشان ادامه مي دهند.
6- اعضاي گروه به يک ديگر احترام مي گذارند.
7- اعضاي گروه خود را براي انتقاد کردن از يک ديگر آزاد مي بينند اما انتقادهايشان سازنده است. اين کار مي تواند اعضاي گروه را به آشکار کردن ضعف هايشان تشويق کند به طوري که ضعف هايشان را به اين ترتيب برطرف کنند.
8- اعضاي گروه در سؤال پرسيدن از يک ديگر احساس آزادي مي کنند.
9- در پايان هر جلسه درسي، برنامه ي کاري جلسه بعد که نشان دهنده مسئوليت هر يک از اعضاي گروه است، آماده مي شود.
10- بالاتر از همه ي اين ها، تفکر "ما مي توانيم اين کار را به کمک انجام دهيم" مورد حمايت اعضاي گروه است.

اشتباهات ممکن در يک گروه درسي :

يک گروه درسي مي تواند تجربه خيلي مثبتي باشد. اما اشتباهاتي هم وجود دارند (که بعضا مثل تله عمل مي کنند) و بايد از آنها پرهيز شود:

در ادامه چند توصيه احتياطي را بخوانيد:

1- اجازه ندهيد که گروه درسي از دستور کار جلسه و اهداف خود منحرف شود.
2- اجازه ندهيد که گروه درسي به گروه اجتماعي تبديل شود. شما هميشه در زمان هاي ديگر مي توانيد در کنار هم خوش باشيد.
3- اجازه ندهيد اعضاي گروه بدون آمادگي در گروه شرکت کنند. بايد از اعضاي گروه خواست که براي باقي ماندن در گروه، بايد نقش خود را ايفا کنند.
4- اجازه ندهيد که جلسه درسي به انجمني منفي گرا براي شکايت کردن از معلمان و دروس تبديل شود.
5- اجازه ندهيد که يک يا دو نفر از اعضاي گروه بر گروه مسلط شوند. خيلي مهم است که همه ي اعضا فرصت مساوي براي مشارکت داشته باشند.
مطالبي که الان خوانديد به شما کمک مي کند که مشخص کنيد يک گروه درسي براي شما مناسب است يا نه و به شما کمک مي کند تا موفقيت آن را تضمين کنيد.
منبع انگليسي مقاله : How-to-study.com

شماره تماس جهت مشاوره و برنامه ریزی رایگان کنکور : 09128375747

مشاوره نحصیلی رایگان,کنکور,مهندس مسعودی٬ استاد٬انتشارات گیلنا٬کنکور٬ کنکور آسان است٬ کنکور اسان٬ کنکور اسان است٬ کنکور برتر٬ کنکور نیوز٬ کنکورآسان,درس خواندن آسان است,مشاوره کنکور,مقالات کنکور,مقالات کنکوری,آزمون برتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات
چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ بزنیم

چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ یکی از دغدغه های داوطلبان کنکوری در گروه های آزمایشی ریاضی و تجربی درس فیزیک میباشد درسی استدلالی و نیز محاسباتی که اکثر دانش آموزان از آن هراس دارند و معمولا درصد پایینی در آن کسب میکنند. اما نکاتی ساده و کاربردی وجود دارد …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم ) نکات طلایی مطالعه برای کنکور – بهترین روش نشستن برای درس خواندن یکی دیگر از نکات مطالعه برای کنکور، بهترین روش نشستن برای درس خواندن می باشد. نشستن صحیح هنگام مطالعه برای همه داوطلبان به ویژه افرادی که زیاد مطالعه می …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم ) کیفیت هوای تنفسی: کیفیت هوای تنفسی مکان مطالعه برای کنکور، هم از نظر ایجاد نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات کسالت خیلی مهم است. تنفس در اتاق در بسته که هوا به قدر کافی در آنجا وجود ندارد، باعث …

تماس تلفنی