بهترين ها چه درصدهايي آورده‌اند؟

فرات برتر کنکور چه درصدهايي مي­آورند؟ آيا فقط به دروس اختصاصي توجه دارند؟ آيا مي‌شود که در بعضي از دروس ضعيف عمل کرد يا حتي به هيچ يک از سؤال‌هاي يک درس پاسخ نداد، اما در نهايت رتبه خوبي کسب کرد؟ ميانگين بهترين رتبه هاي آزمون سراسري در دروس عمومي و اختصاصي چند است؟ بدترين و بهترين درصدي که رتبه هاي خوب در هر درس کسب کرده اند، چند بوده است؟

براي اطلاع از موارد ياد شده،  در زير  ميانگين درصد 1000 نفر اول کشوري گروه‌­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي در تمامي دروس آزمون سراسري ارايه شده است. همچنين در هر درس، بهترين و بدترين درصد در بين 1000 نفر اول ذکر شده است .
در گروه آزمايشي علوم انساني نيز آمار اعلام شده در 200 نفر اول کشوري و در گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي در 50 نفر اول کشوري ذکر شده است .
توجه داشته باشيد که اين آمار براي آزمون سراسري سال 94 است و ميانگين ذکر شده هر سال تغيير مي‌کند. همچنين در سال 94، 25 درصد نمره کل آزمون سراسري بر پايه  سوابق تحصيلي داوطلب در آزمون کتبي نهايي سال سوم متوسطه بوده است؛ يعني، امکان دارد که حتي يک داوطلب برتر آزمون سراسري، در اين آزمون، درصدهاي عالي کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصيلي  بسيار خوبي داشته که به کسب رتبه خوب او کمک شاياني کرده است.
 
ميانگين، کمترين و بيشترين درصد دروس گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در بين رتبه هاي کشوري کمتر از 1000
 
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي
فرهنگ و معارف اسلامي
زبان خارجي
رياضي
فيزيک
شيمي
ميانگين
67.50
86.90
88.17
82.95
60.73
73.54
50.39
کمترين درصد
18.70
14.70
48.00
12.00
26.00
42.30
4.80
بيشترين درصد
94.70
100.00
100.00
100.00
87.90
100.00
97.20
 

 

 
درصد دروس گروه آزمايشي علوم تجربي در بين رتبه هاي کشوري کمتر از 1000
 
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي
فرهنگ و معارف اسلامي
زبان خارجي
زمين شناسي
رياضي
زيست شناسي
فيزيک
شيمي
ميانگين
67.62
76.70
80.35
80.06
8.14
55.10
60.83
60.13
68.54
کمترين درصد
25.40
26.70
46.70
22.30
-4.00
12.30
4.00
12.30
26.70
بيشترين درصد
100.00
94.70
100.00
100.00
100.00
96.70
89.40
96.70
100.00
 
درصد دروس گروه آزمايشي علوم انساني در بين رتبه هاي کشوري کمتر از 200
 
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي
فرهنگ و معارف اسلامي
زبان خارجي
رياضي
اقتصاد
ادبيات تخصصي
عربي تخصصي
تاريخ و جغرافيا
علوم اجتماعي
فلسفه و منطق
روان‌شناسي
ميانگين
66.95
80.47
78.52
76.18
52.81
77.36
82.31
93.60
60.41
79.22
57.55
85.91
کمترين درصد
38.70
13.40
41.40
17.40
0.00
42.30
41.20
30.00
0.00
33.40
18.70
35.00
بيشترين درصد
90.70
100.00
94.70
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.60
100.00
94.70
100.00
درصد دروس گروه آزمايشي هنر در بين رتبه هاي کشوري کمتر از 50
 
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي
فرهنگ و معارف اسلامي
زبان خارجي
درک هنر
درک رياضي
ترسيم فني
خلاقيت تصويري
خلاقيت نمايش
خلاقيت موسيقي
خواص مواد
ميانگين
47.58
56.51
73.82
78.53
53.78
38.09
40.30
61.13
31.04
53.03
15.43
کمترين درصد
22.70
21.40
41.40
0.00
24.50
10.00
8.40
25.00
6.70
5.00
1.70
بيشترين درصد
72.00
94.70
96.00
100.00
77.80
90.00
76.70
88.40
53.40
90.00
40.00
 

 

 
درصد دروس گروه آزمايشي  زبان‌هاي خارجي در بين رتبه هاي کشوري کمتر از 50
 
زبان و ادبيات فارسي
زبان عربي
فرهنگ و معارف اسلامي
زبان خارجي
زبان خارجي تخصصي
ميانگين
80.42
85.80
93.14
96.19
84.27
کمترين درصد
49.40
53.40
62.70
89.40
44.80
بيشترين درصد
100.00
100.00
100.00
100.00
98.10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی