اطلاعیه سازمان سنجش: شرایط کنکور ۹۸

اخبار

اطلاعیه سازمان سنجش: شرایط کنکور ۹۸
مصوبات سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۷ درباره آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹
بدین وسیله به اطلاع تمامی داوطلبان آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ می‌رساند که براساس مصوبه سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۷ شرایط آزمون سراسری به شرح ذیل است:
الف ـ آزمون سراسری سال ۱۳۹۸
۱ـ در سال ۱۳۹۸، سنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سؤال) مطابق موارد ذیل انجام می‌شود و ضمناً از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید (۳ـ۳ـ۶)، سؤال یکسان طرح خواهد شد.
* یک آزمون (یک مجموعه سؤال) برای دانش‌آموزان نظام قدیم.
* یک آزمون (یک مجموعه سؤال) برای دانش‌آموزان نظام جدید (۳ـ۳ـ۶).
توجه: داوطلبان، با توجه به اینکه فارغ‌التحصیل نظام قدیم با نظام جدید آموزشی هستند، لزوماً باید در آزمون مربوط به نظام آموزشی که در آن فارغ‌التحصیل شده‌اند، شرکت نمایند.
۲ـ نمرات دو گروه داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تراز شده و گزینش به‌صورت رقابتی براساس نمره کل‌نهایی در زیر گروه مربوط و سایر شرایط و ضوابط آزمون سراسری انجام می‌شود؛ به‌عبارت دیگر، ظرفیت مجزا برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تخصیص داده نمی‌شود.
۳ـ در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداکثر ۳۰ درصد است و ۲۰ درصد با تأثیر قطعی و ۱۰ درصد با تأثیر مثبت اعمال می‌شود؛ به‌طوری که:
الف ـ آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را سال ۱۳۹۸ و در نظام آموزشی جدید (۳ـ۳ـ۶) اخد نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن‌ها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید(۳ـ۳ـ۶) به میزان حداکثر ۳۰ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است که ۲۰ درصد به صورت تأثیر قطعی و ۱۰ درصد به‌صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.
ب ـ آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک،‌علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را سال ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۷ اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آنها و به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بودته و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانیف علوم و معارف اسلامی و هنر، که مدرک پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۹۰ ـ ۹۱ اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا جند درس انها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش‌دانشگاهی (پایه دوازدهم ـ سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است. در مجموع، میزان تأثیر سوابق تحصیلی حداکثر ۳۰ درصد است که ۲۰ درصد به‌صورت تدثیر قطعی و ۱۰ درصد به‌صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود؛ به عبارت دیگر، میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم حداکثر ۶۷/۱۶ درصد و میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی حداکثر ۳۳/۳ درصد است، و در صورتی که سوابق تحصیلی تأثیر مثبت داشته و باعث افزایش نمره کل شود، به تفکیک برای دیپلم حداکثر ۳۳/۸ درصد و برای پیش‌دانشگاهی حداکثر ۶۷/۱ درصد افزایش خواهد یافت. در صورت نداشتن تأثیر مثبت، املاک نمره کل حاصل از آزمون و میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی (حداکثر به میزان ۲۰ درصد طبق موارد مذکور) خواهد بود.
ج ـ‌ سایر دیپلمه ها (غیر از بند‌های الف و ب) مسمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند.
توجه ۱: اطلاعات بیشتر در خصوص میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی، در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سراسری ارائه می‌شود.
توجه۲: وزارت آموزش و پرورش امکان جبران سوابق تحصیلی دیپلم و سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی را برای فارغ‌التحصیلان دوره متوسط نظام قبلی، که حداکثر تا سال ۱۳۹۷، مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی خود را اخذ کرده‌اند، برای سال ۱۳۹۸ فراهم می‌کند.
۴ـ عناوین دروس پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه مرتبط با هر گروه آزمایشی آزمون سراسری، که وزارت آموزش و پرورش امتحان آنها را به‌صورت نهایی برگزار می‌کند، پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش، به‌منظور اعمال سوابق تحصیلی، اطلاع رسانی خواهد شد.
۵ـ فهرست منابع سوالات آزمون برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید (۳ـ۳ـ۶) متعاقباً اعلام خواهد شد.
۶ـ دانش آموزان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کار و دانش می‌توانند در آزمون سراسری شرکت کنند. این دانش‌آموزان، در صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلی، باید در امتحان نهایی دروش شاخه نظری گروه آزمایشی مربوط شرکت کننده؛ در غیر این صورت، مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند و نمره آزمون سراسری ملاک عمل است.
۷ـ معیار پذیرش برای رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، معدل کتبی پایه دوازدهم برای دانش‌آموزان نظام جدید (۳ـ۳ـ۶) و معدل کتبی دیپلم (سال یاردهم) برای دانش‌آموزان نظام قبلی است.
۸ـ دانش‌آموزان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی، که در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری شرکت می‌کنند، به جای پاسخگویی به سؤالات «تاریخ ۳، ۲، ۱» و «عربی ۳، ۲، ۱» دفترچه اختصاصی گروه علوم انسانی، به سؤالات «تاریخ ۳، ۲، ۱ اختصاصی» و «عربی ۳، ۲، ۱ اختصاصی» که مربوط به دروس متوسطه دیپلم علوم و معارف اسلامی است، پایه می‌دهند. سؤالات سایر دروس امتحانی، همان سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی خواهد بود.
ب ـ آزمون سراسری سال ۱۳۹۹
۱ـ در سال ۱۳۹۹، فقط یک آزمون (یک مجموعه سؤال) بر‌اساس نظام جدید آموزشی (۳ـ۳ـ۶) برگزار می‌شود.
۲ـ در آزمون سراسری ۱۳۹۹، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداکثر ۳۰ درصد با تأثیر قطعی اعمال می‌شود؛ به‌طوری که:
الف ـ آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را سال ۱۳۹۸ و بعد از آن در نظام آموزشی جدید (۳ـ۳ـ۶) اخذ نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن‌ها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید ۳ـ۳ـ۶) به میزان حداکثر ۳۰ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.
ب ـ آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی فیزیک،‌علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۷ اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا چند درش ان‌ها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تأثیر قطعی، و برای داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر، که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال ۹۰ ـ ۹۱ اخذ نموده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آن‌ها به‌صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش‌دانشگاهی (پایه دوازدهم ـ سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.
۳ـ بند‌های۶، ۷ و ۸ مندرج در بند الف مربوط به آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در سال ۱۳۹۹ نیز برقرار است.
در پایان، خاطر نشان می‌سازد که تمامی قوانین، مقررات، شرایط و ضوابطی (مانند سهمیه‌بندی، بومی‌پذیری و …) مصوب مراجع ذی‌صلاح اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و سازمان سنجش آزموش کشور موظف به اجرای این قوانین و مقررات است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم ) نکات طلایی مطالعه برای کنکور – بهترین روش نشستن برای درس خواندن یکی دیگر از نکات مطالعه برای کنکور، بهترین روش نشستن برای درس خواندن می باشد. نشستن صحیح هنگام مطالعه برای همه داوطلبان به ویژه افرادی که زیاد مطالعه می …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم ) کیفیت هوای تنفسی: کیفیت هوای تنفسی مکان مطالعه برای کنکور، هم از نظر ایجاد نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات کسالت خیلی مهم است. تنفس در اتاق در بسته که هوا به قدر کافی در آنجا وجود ندارد، باعث …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش اول )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش اول ) یکی از سوالاتی که ذهن اکثر داوطلبان کنکور را درگیر کرده است، این است که چطور برای کنکور درس بخوانند تا بهترین نتیجه را بگیرند. داوطلبان باید توجه داشته باشند که برای رسیدن به نتیجه دلخواه، بعد از یک برنامه منظم …

تماس تلفنی